Books

Verkuyten, M. (2023). The social psychology of tolerance. Oxon, UK: Routledge.

Verkuyten, M. (2018). The social psychology of ethnic identity (2nd, revised edition). Oxon, UK: Routledge.

Verkuyten, M. (2014). Identity and cultural diversity: What social psychology can teach us. Oxon, UK: Routledge.

Verkuyten, M. (2010). Identiteit en diversiteit: De tegenstellingen voorbij. Amsterdam: Pallas Publications/AUP.

Poppe, E., & Verkuyten, M. (Eds.)(2007). Culture and conflict. Amsterdam: Aksant.

Verkuyten, M. (2005). The social psychology of ethnic identity. Hove: Psychology Press. Ter Wal, J., & Verkuyten, M. (Eds.), (2000). Comparative Perspectives on Racism. Aldershot: Ashgate.

Verkuyten, M., & Thijs, J. (2000). Leren (en) waarderen: Discriminatie, zelfbeeld, relaties en leerprestaties in ‘witte’ en ‘zwarte’ basisscholen. Amsterdam: Thela Thesis

Verkuyten, M. (1999). Etnische identiteit: Theoretische en empirische benaderingen. Amsterdam: Spinhuis.

Verkuyten, M. (1997). “Redelijk racisme”: Gesprekken over allochtonen in oude stadswijken. Amsterdam: Amsterdam University Press.

Benda-Beckman, K. & Verkuyten, M. (Eds.), (1995). Nationalism, ethnicity and cultural identity in Europe. Utrecht: Ercomer.

Verkuyten, M. (1992). Zelfbeleving van jeugdige Allochtonen: een socio-psycho­logische benade­ring. Lisse: Swets & Zeitlinger.

Verkuyten, M. (1990). Symbool en samenleving: over symbolen en hun rol in het sociale leven. Zeist: Kerckebosch.

Jong, W. de, & Verkuyten, M. (1990). De smalle marges van positieve actie: positieve actie voor etnische minderheden bij de gemeente Rotterdam. Zeist: Kerckebosch.

Verkuyten, M. (1988). Zelfbeleving en identiteit van jongeren uit etni­sche min­derheden. Arnhem: Gouda Quint.